Kontakt

Ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu kamieńskiego

Adres redakcji: ul. Spółdzielcza 1, pok. nr 5,
72-400 Kamień Pomorski

Dyżur w redakcji od pn do pt w godzinach 8-15.00

e-mail: dziennik@dziennikkamienski.pl

Przemysław Saja – redaktor naczelny, 501 294 118

Karolina Błajek – reklama  91 392 21 65

Paweł Słomski – redaktor techniczny

Jerzy Salwa – kolportaż

Wydawnictwo, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., Nowogard